BIP RBGP

BIP RBGP - Rozpatrzenie uwag społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego

Rozpatrzenie uwag społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko  projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego