BIP RBGP

Ponowne rozpatrzenie przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu, obwieszczeniu i pisemnym zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego - BIP RBGP

Ponowne rozpatrzenie przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego wniosków zgłoszonych po ogłoszeniu, obwieszczeniu i pisemnym zawiadomieniu o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

- data publikacji: 19.04.2018