BIP RBGP

BIP RBGP - Inspektor ochrony danych osobowych

 

Inspektorem danych osobowych w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie jest Róża Polak, z którą można kontaktować się pod adresem iodo@rbgp.pl, tel. 91 432 49 60.