BIP RBGP

Inspektor ochrony danych osobowych - BIP RBGP

 

Inspektorem danych osobowych w Regionalnym Biurze Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego
w Szczecinie jest Róża Polak, z którą można kontaktować się pod adresem iodo@rbgp.pl, tel. 91 432 49 60.